Share This Post

Barn och ungdom / Fulltextmaterial / Övriga / SocialNätet-Arkiv / Socialt arbete

Bättre samverkan kring barn och ungdomar som far illa

För att hjälpa barn och ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa är det nödvändigt att förskola, skola, barnhälsovård, polis, socialtjänst m.fl. verksamheter samverkar med varandra. Det vet alla och det vill alla, ändå uppstår det hinder på vägen. Ett problem är att många samverkansmodeller prövas i tillfällig projektform och därför inte långsiktigt påverkar arbetssättet.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar