Share This Post

Droger och beroenden / SocialNätet-Arkiv

Bättre och mer rättssäker tvångsvård av missbrukare

Socialutskottet har i dag ställt sig bakom regeringens förslag om en bättre och mer rättssäker LVM-vård. Regeringen och socialutskottet konstaterar att antalet vårdplatser inom LVM minskat stort samtidigt som antalet tunga missbrukare ökat och föreslår ett antal förändringar i LVM-vården.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar