Share This Post

Arbetsmarknad / Sjuk- och aktivitetsersättning / SocialNätet-Arkiv

Bättre möjligheter för personer med funktionsnedsättning eller sjukdom att prova arbete eller studier

Regeringen föreslår förbättrade möjligheter för vissa långtidssjukskrivna att prova arbete och för unga med aktivitetsersättning att prova studier. Förslagen skickas nu ut på remiss.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar