Share This Post

Arbetsmarknad / SocialNätet-Arkiv

Bättre handläggning sedan rehabiltieringskedjan infördes

Trenden med färre och kortare sjukfall fortsätter, andelen överlämningsmöten tillsammans med Arbetsförmedlingen har ökat kraftigt och andelen personer som lämnat tidsbegränsad sjukersättning och är inskrivna hos Arbetsförmedlingen har fördubblats.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar