Share This Post

Godman & förvaltare / Socialpolitik

Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare

Att vara god man och förvaltare är ett viktigt uppdrag. I de flesta fall gör gode män och förvaltare en mycket god insats för den företräder. Det är samtidigt viktigt att säkerställa att alla som utses är lämpliga och kompetenta. Regeringen föreslår därför en skärpt kontroll av de som utses till ställföreträdare, bland annat genom ökad kontroll av belastningsregistret.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar