Share This Post

Fulltextmaterial / Okategoriserade / Samverkan & Biståndsbedömning

BAS – Behov av stöd – Bedömningsinstrument för biståndshandläggare i äldreomsorgen

BAS (Behov Av Stöd) är ett bedömningsinstrument för biståndshandläggare i äldreomsorgen. Frågeformuläret kan användas i samtal med personer som ansöker om någon form av äldreomsorg, eller vid uppföljning av tidigare beviljade insatser.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar