Share This Post

Barn och ungdom / SocialNätet-Arkiv

Barnskyddsutredningen: Lag om stöd och skydd för barn och unga (LBU)

Idag överlämnar den särskilde utredaren Kerstin Wigzell Barnskyddsutredningens förslag till en ny lag om stöd och skydd för barn och unga till statsrådet Maria Larsson. Skyddet för barn och unga stärks i den nya lagen. Barns och ungas möjligheter till delaktighet och inflytande förbättras. Kraven på kvalitet, kompetens och säkerhet i socialtjänstens arbete med barn som far illa ökar. Samtidigt betonas samhällets gemensamma ansvar för barn som befinner sig i svåra situationer och som behöver olika stödinsatser.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar