Share This Post

Barn och ungdom

Barns rättigheter måste stärkas

Folkpartiet vill inrätta ett oberoende barnombud i Stockholms stad. Barnombudet ska företräda omhändertagna barns och ungas intressen. Ombudet ska vara en självständig instans till vilken placerade barn och ungdomar kan vända sig. Det skriver Lotta Edholm och Ann-Katrin Åslund (FP).

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar