Share This Post

Kriminalitet

Barns perspektiv saknas i rättssalarna

Samhället måste lägga ett stort ansvar på den som vill ha sex med någon som är i närheten av 15 år. Ansvaret måste ligga hos vuxna att förvissa sig om att barnet är över 15 år och att det bygger på ömsesidighet, skriver kammaråklagare Ulrika Rogland.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar