Share This Post

Brukarinflytande / Okategoriserade / Övriga / Socialt arbete

Dokumentation: Barns brukarmedverkan i den sociala barnavården

Sextio socialarbetare från 37 kommuner startade ett utvecklingsarbete 2011 initierat av Barnhuset. Syftet var att utveckla arbetssätt och hållbara strukturer, för en ökad brukarmedverkan i socialt arbete för barn och ungdomar. Under denna konferens presenteras konkreta exempel på idéer och initiativ och processer som startats i de sju regionerna.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar