Share This Post

Barn och ungdom / Barnkonventionen / Barns villkor / Böcker / Okategoriserade / Socialt arbete / Utredning och insats

Barnperspektiv i socialtjänstens arbete


Barnperspektiv i socialtjänstens arbete

ID: 3065337464
Författare: Ann-Christin Cederborg
Förlag: Gleerups
ISBN: 9789140685667
Språk: svenska
Utgivningsår: 2014

Detta är en nytänkande bok med utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter som Sverige har ratificerat. Enligt den har barn rätt att höras i alla sammanhang som rör dem. De vuxna ska ta det yttersta ansvaret för alla beslut om åtgärder, men de får inte lämna barnets upplevelser och synpunkter utanför. Forskning har visat att även barn i lägre åldrar är kapabla att beskriva sina upplevelser och sin verklighet om de bemöts på ett bra sätt.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar