Share This Post

Förskola och skola / SocialNätet-Arkiv / Våld i nära relationer

Barnomsorg till kvinnor i skydd

Anna-Karin Rydbeck säger att det handlar om att ge andrum till såväl barnen som mammorna
Somaya kvinnojour i Stockholm har fått tillstånd att bedriva barnomsorg. Det handlar om 5 barnplatser men verksamhetschefen Anna-Karin Rydbeck ser ett behov av fler platser.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar