Share This Post

Barn och ungdom / SocialNätet-Arkiv

Barnombudsmannens ställning stärks

Barnombudsmannens (BO) ställning stärks från den 1 juli 2002 efter riksdagsbeslut. BO blir mer självständig i förhållande till regeringen för att på ett tydligare sätt kunna företräda barn och unga. BO ska dock fortfarande vara en myndighet under regeringen. BO:s grundläggande uppgift ska vara att se till att Sverige lever upp till FN:s barnkonvention. BO ska ha en pådrivande roll gentemot myndigheter, kommuner och landsting.
propotion.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar