Share This Post

Barn och ungdom / SocialNätet-Arkiv

Barnombudsmannen kallar kommuner till samtal om den sociala barnavården

Nu kallar Barnombudsmannen tio kommuner till samtal om den sociala barnavården. Barnombudsmannen har möjlighet att tillgripa rättsliga befogenheter. Det innebär att myndigheten kan kalla till sig kommuner, landsting och andra myndigheter för att diskutera brister i deras tillämpning av barnkonventionen.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar