Share This Post

Barnkonventionen

Barnombudsmannen i Uppsala

Barnombudsmannen i Uppsala är en ideell förening med en barnombudsman och två medhjälpare. Kostnaderna betalas i stort sett av kommunen. På hemsidan kan du läsa om vad barnombudsmannen arbetar med, texter för barn och ungdomar om olika problem de kan stöta på, om INFLYTET – ett ungdomsprojekt för att öka ungdomars inflytande mm.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar