Share This Post

Okategoriserade

Barnkonventionen

På barnombudsmannens sida kan man läsa att barnkonventionen formulerar barnens egna mänskliga rättigheter i ett internationellt bindande avtal. Konventionen utgår från att barndomen har ett värde i sig och att barn är en utsatt grupp i samhället med särskilda behov av omvårdnad och skydd, som också innefattar ett rättsligt skydd. Konventionen tillerkänner barn grundläggande medborgerliga, politiska, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar