Share This Post

Placerade barn / Utredning och insats

Barnets mening i LVU-processen

Om hur barnets intresse förs fram av olika aktörer och om barnet får föra fram sin egen mening. Artikel ur Socialvetenskaplig tidskrift.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar