Share This Post

Familjerätt / Fulltextmaterial / Metoder

Barnets bästa – vid insatsen kontaktperson vid umgängestvist

Syftet med denna uppsats är att i teori och i praktik undersöka vad barnets bästa innebar vid insatsen kontaktperson vid umgängestvist, samt var gränsen gick då det inte längre var till barnets bästa. Under arbetet framkom att barnets bästa definieras väldigt generellt i lagstiftningen, t ex som trygghet, god omvårdnad och god omsorg för barnet. Det fanns dock många olika tolkningar på begreppen eftersom en definiering av barnets bästa samt dess gränser måste bedömas individuellt i varje enskilt fall.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar