Share This Post

Barn och ungdom / Familjerätt / SocialNätet-Arkiv

Barnets bästa i frågor om vårdnad, boende och umgänge

2002 års vårdnadskommitté har i dag överlämnat sitt betänkande till justitieminister Thomas Bodström. Kommittén föreslår att det i lagen skall tydliggöras att avgörande av alla frågor som rör vårdnad, boende och umgänge ska ske enbart utifrån vad som är bäst för barnet. Kommittén föreslår att bedömningen av när domstolen ska förordna om gemensam vårdnad mot en förälders vilja nyanseras och stramas upp, föräldrarna måste kunna samarbeta och våld i familjen måste tas med i bedömningen.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar