Share This Post

Barn / Barn och ungdom / Fulltextmaterial / Invandrarbakgrund / SocialNätet-Arkiv

Barnets bästa gäller också för asylsökande barn

Socialstyrelsen överlämnar idag till regeringen sina förslag för att värna de asylsökande barnens behov och rätt. Ett samordningsansvar på Migrationsverket för asylsökande familjer med barn är enligt Socialstyrelsens bedömning en nödvändig förutsättning. Samhällets insatser för de asylsökande barnen måste syfta till att förhindra att pressen på barn i asylprocessen får sådan omfattning att barnen utvecklar allvarliga psykiska symtom.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar