Share This Post

Okategoriserade / Socialt arbete

"Barnets bästa" behöver bli mer än bara en snygg replik

Det “stora hjärtat” för de barn som placeras borde också finnas hos socialtjänster, socialnämnder och olika rättsinstanser!
“Det viktigast av allt är att ni har ett stort hjärta” det här är en replik som socialtjänsten använder då och då när de vill rekrytera familjer till att bli familjehem, men det är dags för “de som bestämmer” att reflektera över hur stort deras egna hjärtan är….

Hur kan rätten att vara förälder vara starkare än rätten för ett barn att få växa upp i en trygg hemmiljö, med möjlighet till anknytning som kan förändra barnets självbild och därmed hans/hennes framtid?

Är det för att barnet inte valt att födas som barnets bästa inte riktigt räknas, men har alla föräldrar verkligen valt att bli förälder? Och hur många chanser ska vissa vuxna få?

Vad är det som gör att hela den här familjehemsvården är mer och mer likt ett lotteri?
Jag har mött biologiska föräldrar som faktiskt har förmågan att vara föräldrar, men som fråntas sina barn på väldigt oklara grunder.
Jag har mött familjehemsföräldrar som förlorat placerade barn som haft en väldigt stark anknytning till familjehemmet, de här barnen som ska tillbaka till biologiska föräldrar för att ge den vuxne en chans att vara förälder….

Familjehemsföräldrar kan vara psykologiska föräldrar till barn som levt nästan hela sitt liv i familjehemmet, de är de enda föräldrar som barnet anknutit till, men så här fungerar det i dagens Sverige: En familj med ett barn som familjehemsplacerades när hon bara var 7 veckor gammal, om det skulle bli en barnavårdsutredning får inte familjehemsföräldrarna höras som part i målet och föra barnets talan, de har inte heller möjlighet att göra någon överklagan. Men den biologiska föräldern som knappt känner barnet får företräda barnet.

Socialtjänsten och socialnämnder har makt att förändra förutsättningarna för familjer och ofta är de inblandade familjerna helt utlämnade till hur en eller vissa personer bedömer barnets situation.

Vissa barn tvingas gå igenom ännu en separation eller splittrandet av en familj som hade kunnat fungerat om de fått det stöd de behövde, har de som tog de här besluten verkligen gjort det för barnets bästa och har DE det stora hjärtat för de barn och unga som de omhändertar?

Eva-Lena Edholm, föreläsare

www.evalenaedholm.se 

twitter: @evalenaedholm

Facebbok:https://www.facebook.com/EvaLenaEdholmForelasareHandledareOchKonsult?ref_type=bookmark

Eva-Lena Edholm

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar