Share This Post

Barn och ungdom / Förebyggande arbete / Fulltextmaterial / Innovationer, Kvalitet & utvärdering / SocialNätet-Arkiv / Socialt arbete

Barnen i fokus – ny idéskrift

Genom intervjuer med politiker och chefer i nio kommuner har SKL kartlagt vilka förutsättningar som gynnar ett bra offentligt stöd till barn och unga. De hoppas att genom denna idéskrift inspirera andra kommuner att hitta sina lösningar och strukturer.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar