Share This Post

Kriminalitet

Barnen i brottets skugga

I promemorian lämnar regeringen förslag till flera åtgärder som syftar till att stärka rättigheterna för och stödet till barn som bevittnar och på annat sätt drabbas av brott av och mot närstående personer. Det lämnas också förslag till åtgärder för barn som själva drabbas av brott samt för att förebygga att barn och ungdomar dras in i kriminalitet.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar