Share This Post

Barn och ungdom

Barnen glöms bort i debatten om barnfattigdomen

Politikers lösningar på barnfattigdomen handlar om jobb och arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Men barns behov är omedelbara och det tar lång tid att få effekt av åtgärderna.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar