Share This Post

Placerade barn / SocialNätet-Arkiv / Socialt arbete

Barnbyn Skå lever vidare i annan form

Institutionen Barnbyn Skå på Ekerö i Stockholm, lades ned våren 2005. Med hjälp av ideella krafter har dess historia och arbetssätt bevarats genom en hemsida. Den är ett historiskt testamente över så väl grundaren Skå-Gustav som Barnbyn Skås arbetssätt över nästan fem decennier.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar