Share This Post

Barns villkor / Invandrarbakgrund

Barn som har föräldrar med utländsk bakgrund – hur ser vi till så de får det stöd de behöver?

Nästan en femtedel av alla barn och unga i Sverige har utländsk bakgrund. Om vi ska se till så att alla barn som är anhöriga får det stöd de har rätt till så behöver vi arbeta annorlunda än vad vi gör idag.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar