Share This Post

Barn och ungdom

Barn som begår brott ska ställas inför rätta

Folkpartiets rättspolitiska grupp: Det behövs fler tvångsåtgärder från polis och socialtjänst mot kriminella barn och unga. När ett barn anmäls för ett brott eller påträffas berusat ska barnet, tillsammans med sina föräldrar, kallas till socialkontoret inom 48 timmar

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar