Share This Post

Övriga

Barn som avlidit i anledning av brott

Enligt denna lag ska en utredning genomföras när ett brott har begåtts mot ett barn och barnet avlidit i anledning av brottet. Syftet med utredningarna är att ge underlag till förslag till åtgärder som förebygger att barn far illa. Av förordning (2007:748) om utredningar avseende barn som avlidit i anledning av brott m.m. framgår att det är Socialstyrelsen som är utredande myndighet. Här finns kontaktuppgifter och lagtexter.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar