Share This Post

Anhöriga / Barn och unga / Barn och ungdom / Barns villkor

Barn som anhöriga

2010 infördes nya bestämmelser i hälso- och sjukvårdslagen som innebär att hälso- och sjukvården särskilt ska beakta ett barns behov av information, råd och stöd vid förälderns sjukdom. I filmen presenteras det utvecklingsarbete som pågår i Västra götalandsregionen, tillsammans med en verklig berättelse av ett barns upplevelse i samband med en förälders sjukdom, “Brevet från Emelie”.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar