Share This Post

Arbete med familjer / Barn och ungdom / SocialNätet-Arkiv

Barn som anhöriga till föräldrar med psykisk sjukdom/ohälsa

Nu finns en ny hemsida som riktar sig till personal inom psykiatri, socialtjänst och primärvård med information om hur du på olika sätt kan ge stöd till barnen och deras föräldrar. På hemsidan kan du läsa om olika metoder att uppmärksamma och tala med barnen och föräldrarna t.ex. Beardslees familjeinterventionsmetod samt Föra barnen på tal. Du hittar tips på litteratur, filmer samt skönlitteratur. Du kan också läsa rapporter från olika utvecklings- och utvärderingsprojekt med fokus på att stödja barnen.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar