Share This Post

Anhöriga / Arbete med familjer / Förskola och skola / Fulltextmaterial / Sorg

Barn som anhöriga – Konsekvenser och behov när föräldrar har allvarliga svårigheter eller avlider

Vad vet vi om behovet hos barn i familjer där en vuxen har ett missbruk, en allvarlig sjukdom, lider av psykisk ohälsa, använder våld eller avlider? Vår sammanfattning av kunskapsläget kan ge personal i hälso- och sjukvård, socialtjänst, förskola och skola ökad kunskap om hur man kan uppmärksamma barnen och ge rätt stöd.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar