Share This Post

Barn och ungdom

Barn placeras felaktigt i särskolan av kommunerna

Hård kritik mot kommunerna i ny rapport: Placeringen av särskolebarn är rättsosäker och felaktiga beslut fattas. Kommunerna måste se till att barn hamnar i rätt skolform. Vi har på regeringens uppdrag undersökt 715 utredningar om barn i särskolan i 30 kommuner. Undersökningen visar att utredningarna är rättsosäkra och har allvarliga brister. I de flesta ärenden är det – utifrån kommunernas underlag – omöjligt att säga om barnet ska gå i sär­skolan över huvud taget. Särskolans lägre kunskapsmål stänger många vägar till fortsatt utbildning och arbete och besluten är därför viktiga för barnens framtid. Kommunerna måste nu gå igenom samtliga särskolebeslut och säkerställa rätt skolform för eleverna, skriver företrädare för Skolinspektionen, Skolverket, Socialstyrelsen och Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar