Share This Post

Barn / Socialt arbete

Barn på flykt, barn som försvinner

“Drygt 400 ensamkommande barn försvann eller avvek under förra året. Svåra att nå och hjälpa. Men så länge barn försvinner till tiggeri, drogmissbruk, prostitution, tvångsarbete och kriminalitet får ingen ge upp”, skriver Gun-Lis Angsell i Panterbloggen.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar