Share This Post

Autism o asperger / Fulltextmaterial

Barn- och vuxenstudier rörande verbala och ickeverbala förmågor hos människor med asperger och ADHD

Syftet var att göra en longitudinell analys av verbala och ickeverbala brister och deras inverkan på kliniska presentationer av barn och vuxna med tidiga symtom/ förstadier till neuroutvecklingsstörningar.

40 skolbarn med autismspektrumstörning och eller ADHD jämfördes med 21 liknande barn som hade diagnosticerats med en språkrubbning vid 30 mån. Den studien och även en longitudinell studie med 69 män med asperger kunde visa att de alla utvecklades likartat avseende både verbala och icke verbala förmågor.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar