Share This Post

Förskola och skola / Placerade barn / SocialNätet-Arkiv

Barn och unga ska vara med och utveckla Skolfam

Regeringen har beviljat Stiftelsen Allmänna Barnhuset medel för utveckling av Skolfam. Under 2016 ska verksamheten bland annat vidareutvecklas med hjälp av barn och unga som är med i Skolfam. Skolfam är en förebyggande arbetsmodell – Skolsatsning inom familjehemsvården – som syftar till att skapa bättre framtidsutsikter för familjehemsplacerade barn genom satsningar på goda utbildningsresultat.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar