Share This Post

Barn och ungdom / Barnkonventionen / Barns villkor / Innovationer, Kvalitet & utvärdering / SocialNätet-Arkiv / Socialt arbete

Barn och unga om delaktighet i vården

Karolinska Institutets fokhälsoakademi har på uppdrag av Stockholms Läns Landsting undersökt barns egna perspektiv och deras erfarenheter av hälso- och sjukvård avseende bemötande, information och delaktighet. Rapporten ger konkreta förslag på hur verksamheterna kan arbeta för att omsätta barnkonventionen i praktiken och arbeta för att stärka barnets rättigheter.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar