Share This Post

Barns villkor

Barn och unga med funktionshinder utestängs från fritidsaktiviteter

Många kommuner gör inte tillräckligt för att barn och unga med funktionshinder ska kunna vara med på fritidsverksamheter. De får därmed inte sina rättigheter tillgodosedda enligt barnkonventionen.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar