Share This Post

Barn och ungdom - Psykisk hälsa / Fulltextmaterial / Okategoriserade

Barn och unga i psykiatrisk tvångsvård – om rättigheter och tvångsåtgärder

Rapporten innehåller en redovisning av Socialstyrelsens arbete med ett regeringsuppdrag om att att öka kunskapen om barn som vårdas i psykiatrisk tvångsvård samt att förbättra deras tillgång till information.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar