Share This Post

Anhöriga

Barn och alkohol – om föräldrars alkoholvanor

Vuxnas alkoholvanor kan påverka barn från småbarnsåren upp genom hela uppväxten. Nu finns ett nytt informationsmaterial om alkohol som ska få fler föräldrar att fundera över sina alkoholvanor. Informationsmaterialet med film, handledning och broschyrer ska underlätta steget att diskutera alkoholvanor, enskilt eller i grupp. Forskning visar att korta samtal om alkohol kan leda till minskad alkoholkonsumtion. Materialet heter Tänk efter i vilket sällskap du berusar dig.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar