Share This Post

Psykiatri

Barn nekas psykiatrisk vård

Dagens lagstiftning – som kräver att båda vårdnadshavarna är överens för att vård ska kunna ges – lägger hinder i vägen för barn som behöver hjälp.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar