Share This Post

Barn / Barn och ungdom - Psykisk hälsa

Barn med uppgivenhetssyndrom – En vägledning för personal inom socialtjänst och hälso- och sjukvård

Vägledningen är ett stöd för personal i hälso- och sjukvården och socialtjänsten som arbetar med barn med behov av barnpsykiatriska insatser på grund av traumatisering, depression eller dylikt och personal som möter barn som har utvecklat eller är i riskzonen att uppgivenhetssyndrom.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar