Share This Post

Barn / Barn och ungdom / Invandrarbakgrund / SocialNätet-Arkiv

Barn med uppgivenhetssymtom allt färre

Antalet barn med uppgivenhetssymtom, så kallade apatiska barn, som söker asyl i Sverige fortsätter att minska. Fortfarande är kunskapen om vad som orsakat det stora antalet barn med uppgivenhetssymtom i Sverige otillräcklig. Det visar den slutrapport som den nationella samordnaren för barn i asylprocess med uppgivenhetssymtom lämnar till migrationsminister idag.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar