Share This Post

Funktionshinder / SocialNätet-Arkiv

Barn med funktionsnedsättning ska påverka beslut som rör dem själva

Regeringen beslutade den 5 maj om ett uppdrag till myndigheten för handikappolitisk samordning, Handisam. Många barn och ungdomar med funktionsnedsättningar behöver omfattande stöd från till exempel barn- och ungdomshabiliteringen eller syn- och hörcentralen. Men barnen får själva sällan själva uttrycka sina åsikter om det stöd som faktiskt rör deras utveckling, välbefinnande och vardag. Handisam ska samla erfarenheter och sprida information om metoder och strategier för hur dessa barn ska kunna påverka de beslut som rör dem själva.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar