Share This Post

Okategoriserade

Barn med beteendeproblem – Selektiv prevention i socialt arbete 7,5 hp

Kursen ger en orientering i evidensbaserat socialt arbete inriktat på barn och unga. Kursen ger övergripande perspektiv på psykiska och sociala problem samt kunskaper om principer, idéer och metoder som kan användas för riktade förebyggande insatser för barn med beteendeproblem. Kursen inleds med en introduktionsdag fredagen den 11 december och ges sedan under vårterminen 2010.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar