Share This Post

Barn och ungdom

Barn i nutid måste också kunna få upprättelse

Det har stormat kring regeringens besked att neka ersättning till de vanvårdade barnen. Jag välkomnar den omsvängning som nu är på gång. En lika central del av upprättelsen till de tidigare drabbade är att regering och riksdag fattar beslut som innebär att framtida vanvård förhindras. Och på denna punkt anser jag att regeringen är svaret skyldigt, skriver Barnombudsmannen Fredrik Malmberg i en replik.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar