Share This Post

Barn och ungdom

Barn berövas sitt ursprung

Läkarna, forskarna och politikerna gör värdefulla insatser mot ofrivillig barnlöshet. Men hela tiden lyser barnets perspektiv med sin frånvaro. På olika sätt skapar vi barn som medvetet berövas sina genetiska föräldrar. Det är inte realistiskt att exempelvis forskarna ensamma ska stå för de övergripande etiska bedömningarna. Låt oss få en djup diskussion om dessa svåra och känsliga frågor. Det är vårt gemensamma ansvar, skriver Madeleine Leijonhufvud, professor i straffrätt och
biträdande generaldirektör vid Vetenskapsrådet

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar