Share This Post

Ekonomi / SocialNätet-Arkiv / Socialt arbete

Bara en av tjugo socialsekreterare kan utföra sitt jobb på ett tillfredsställande sätt

Ökningen av arbetslösheten och förändringarna i arbetslöshets- och sjukförsäkringen har inte bara lett till problem för enskilda individer. När 467 socialsekreterare beskriver sin arbetssituation det senaste året i en ny undersökning från fackförbundet SKTF, ser man att läget drastiskt förändrats. Nästan alla socialsekreterare upplever att arbetsbördan blivit större. Jobbet styrs idag mer av ekonomi och lagstiftning än av klienternas behov.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar