Share This Post

Droger och beroenden

Bara en av fem svenska missbrukare får vård

Regeringens utredare: Nya siffror visar att missbruk av alkohol och narkotika är ett stort och växande problem i Sverige. Under de senaste tio åren har missbruk av alkohol och narkotika ökat med 20 respektive 15 procent. Det dolda missbruket är omfattande – en tickande bomb. Det finns i dag en tendens att betrakta till exempel alkoholberoende som ett individuellt och socialt problem – inte som ett behandlingskrävande sjukdomstillstånd. Vård och stöd når endast en av fem missbrukare. Fler måste få professionell hjälp för att minska missbrukets skade­verkningar i form av lidande, sjukdom och död på individuell nivå, liksom kriminalitet och produktionsbortfall på samhällsnivå, skriver Gerhard Larsson.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar