Share This Post

LSS / Okategoriserade

Avtal om visst kostnadsansvar för insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Regeringens proposition till riksdagen.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar