Share This Post

Arbetsmarknadsåtgärder / Okategoriserade / SocialNätet-Arkiv

Avskaffande av systemet med etableringslotsar

Enligt lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare ska Arbetsförmedlingen tillhandahålla ett eller flera valfrihetssystem som ger nyanlända rätt att välja en etableringslots. I lagrådsremissen föreslås att detta krav ska upphöra att gälla den 1 januari 2016.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar